helsinkirekry-workshop-2000x1500.jpg

HelsinkiRekry palvelukartoitus

Kartoitimme HelsinkiRekryn verkkopalvelun ja viestinnän tilannetta käyttäjän näkökulmasta palvelumuotoilun keinoin.

HELSINKIREKRY.FI

Käytettävyyden arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin helsinkirekry.fi -verkkopalvelu toimii käyttäjien näkökulmasta, sekä kuinka hyvin palvelupolku toteutuu kokonaisuudessaan. Arvioinnista laadittiin raportti, jossa annettiin käytännön tasolla parannusehdotuksia ja vinkkejä palvelupolun eri vaiheisiin.

Liikkeelle analytiikkadatasta

Tärkeimpiä datan lähteitä oli Snoobi-analytiikkapalvelu. Perehtymällä sen aineistoon saimme selvän käsityksen käyttäjiä eniten kiinnostaneista sisällöistä, tärkeimmistä kanavista joista asiakkaat palveluun saapuvat, vierailujen kestoista, käytetyimmistä laitteista, paikkakunnista joista suurin osa käyttäjistä on kotoisin ja niin edelleen.

Asiakaspersoonat ja käyttäjäpolut

Aineiston perusteella loimme muutamia asiakaspersoonia, joiden avulla pystyimme luomaan konkreettiset esimerkit tärkeimmistä asiakaspoluista. Persoonien avulla on helppo luoda “entä jos?” -skenaarioita, joiden kautta eri tilanteita on hyvä testata.

Kysely

Järjestimme HelsinkiRekryn asiakkaille Työnhakukysely 2017 -verkkokyselyn. Kyselyn avulla keräsimme tietoa kuten käyttäjien koulutusaste, heidän työnhakunsa yleisesti, työnhaku Helsingin kaupungille, työnhakuprosessin haasteet, asenteet Helsingin kaupungista työnantajana.

Työpaja

Kutsuimme kyselyyn vastainneita osallistumaan työpajaan. Työpajassa hahmoteltiin konkreettisia parannusideoita HelsinkiRekryn verkkopalveluun, viestintään ja käyttämiin kanaviin.

Työpajassa pohdittiin mm. että onko kaupungin sisällä työkiertoa, millaisia ovat Helsingillä työskentelyn hyvät (Jatkuvuus, ennakoitavuus, mahdollisuus edistää yhteistä hyvää) tai huonot (Huonompi palkka? Jähmeä työyhteisö? Voiko työssä edetä?) puolet.

Raportointi ja esitys

Projektin päätteeksi kokosimme kokonaisuudesta raportin, joka esiteltiin kaupungin eri toimialoille. Raportti sisälsi myös asiantuntijalausunnon mm. verkkopalvelun rakenteen logiikasta ja teknisestä toimivuudesta.

Projektin aikana nousi esiin mm. seuraavanlaisia havaintoja:

Moni harkitsee kaupungin työpaikkoihin hakemista. Kaupunki ei ole kuitenkaan tuttu työnantajana.

Moni tiedä oman alan työpaikoista kaupungilla. Suurin osa haluaisi tietää minkälaisia kaupungin työpaikat ovat omalla alalla ja minkälaisia ovat kyseisten töiden tehtävänimikkeet.

Opiskelijat halusivat tietää työpaikoista kuulemalla alumnien tai kaupungin työntekijöiden kertomia uratarinoita koulujen tapahtumissa. Myös parempaa medianäkyvyyttä ja aktiivisempaa tiedotusta toivottiin.